DISCLAIMER

Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. TAXI & MEER de Groene Betuwe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van TAXI & MEER de Groene Betuwe bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door TAXI & MEER de Groene Betuwe worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van TAXI & MEER de Groene Betuwe. TAXI & MEER de Groene Betuwe geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

TAXI & MEER de Groene Betuwe garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij TAXI & MEER de Groene Betuwe en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TAXI & MEER de Groene Betuwe niet toegestaan.

Taxi & Meer, Taxi De Groene Betuwe, Taxi Houth, Houth Taxi & Meer en Taxi & Meer De Groene Betuwe zijn handelsnamen van TAXI & MEER de Groene Betuwe. Voorts is het logo van Taxi & Meer De Groene Betuwe geregistreerd als beeldmerk en Taxi De Groene Betuwe als woordmerk. Enig gebruik door anderen van deze merken is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TAXI & MEER de Groene Betuwe.

 

Voor vragen, e-mail: info@taxidegroenebetuwe.nl